Department of Physics
Faculty Members
Name DesignationEmailPhoneIntercom
Ambesh Dixit


2801605
1605
Amitava Mitra


2801642
1642
Ashutosh K. Alok


2801606
1606
B.M. Krishna Mariserla


2801614
1614
Durgamadhab Mishra


2801610
1610
Monika Sinha


2801604
1604
Prabhat kumar Jaiswal


2801612
1612
Ram Prakash


2801615
1615
Reetanjali Moharana


2801616
1616
Sampat Raj Vadera


2801611
1611
Santosh Mogurampelly


2801613
1613
Satyajit Sahu


2801608
1608
Shahab Ahmad


2801617
1617
Somnath Ghosh


2801609
1609
Subhashish Banerjee


2801603
1603
V. Narayanan


2801607
1607


Staff Members
Name DesignationEmailPhoneIntercom
Narendra K. Singh


2801641
1641
Office


2801602
1602