Department of Mathematics
Faculty Members
Name DesignationEmailPhoneIntercom
Abhishek Sarkar


2801461
1461
Dilpreet Kaur


2801460
1460
Gaurav Bhatnagar


2801457
1457
Kirankumar R. Hiremath


2801453
1453
Moumita Mandal


2801459
1459
Nil Kamal Hazra


2801458
1458
Puneet Sharma


2801455
1455
Sukhendu Ghosh


2801463
1463
Tuhina Mukherjee


2801464
1464
V. V. M. S. Chandramouli


2801456
1456
Vivek Vijay


2801454
1454


Staff Members
Name DesignationEmailPhoneIntercom
Office


2801452
1452