Department of Electrical Engineering
Faculty Members
Name DesignationEmailPhoneIntercom
Ajay Agarwal


2801378
1378
Amandeep Kaur


2801368
1368
Amit Bhardwaj


2801372
1372
Anil K Tiwari


2801353
1353
Anoop Jain


2801371
1371
Arani Ali Khan


2801364
1364
Arpit Arvind Khandelwal


2801363
1363
Arun Kumar Singh


2801358
1358
Ashish Mathur


2801362
1362
Binod Kumar


2801381
1381
Deepak M. Fulwani


2801355
1355
Harshit Agarwal


2801376
1376
Himanshu Kumar


2801370
1370
Jai Narayan Tripathi


2801374
1374
Kamaljit Rangra


2801365
1365
Mahesh Kumar


2801357
1357
Malyala Pavana Ravi Sai Kiran


2801377
1377
Manish Narwaria


2801367
1367
Niladri Sekhar Tripathy


2801375
1375
Nishant Kumar


2801382
1382
Nitin Bhatia


2801366
1366
Rajendra Nagar


2801369
1369
Rajlaxmi Chouhan


2801360
1360
Ravi Yadav


2801380
1380
Saakshi Dhanekar


2801373
1373
Sandeep K. Yadav


2801354
1354
Sasi Vinay Pechetti


2801379
1379
Shaik Abdul Gafoor


2801359
1359
Shree Prakash Tiwari


2801356
1356
Soumava Mukherjee


2801361
1361


Staff Members
Name DesignationEmailPhoneIntercom
Gajraj Sharma


2801391
1391
Gajraj Sharma 301 Basic lab


2801396
1396
Kailash Chander


2801393
1393
Naveen Kumar


2801395
1395
Office


2801352
1352