IIT Jodhpur
Prof. Sangeeta Sahney, Dr. Farhat Naz, Dr. Suman Dhaka, Dr. Ayan Sadhukhan, and Dr. Alok Ranjan won the Moonshot Award, 2022

Prof. Sangeeta Sahney, Dr. Farhat Naz, Dr. Suman Dhaka, Dr. Ayan Sadhukhan, and Dr. Alok Ranjan won the Moonshot Award, 2022.

Title of the moonshot idea: CogTree or Wise Tree: A Tree that Knows You