IIT Jodhpur

M.Tech. Students

 


 
S.No Roll .No Name  Stream
 1. M23CIE001  Aravinda Kumar V  Environmental Engineering
2.  M23CIE002  Avinandan Jana  Environmental Engineering
3.  M23CIE003  Jai Narayan Tungariya  Environmental Engineering
4.  M23CIE004  Preeti Mondal  Environmental Engineering
5.  M23CIE005  Rameshwar Meena  Environmental Engineering
6.  M23CIE006  Ritesh Yadav  Environmental Engineering
7.  M23CIE007  Utkarsh Porwal  Environmental Engineering
8.  M23CIE008  Vijender Singh Environmental Engineering
9. M23CIE009 Yogesh Kumar Prajapat Environmental Engineering
10. M23CIN002 Anubhav Naresh Energy
11. M23CIN003 Arpit Patra Energy
12. M23CIN004 Rahul Jatolia Energy
13. M23CIN005 Siddhanth Gautam Energy
14. M23CIN006 Vishal Santosh Agrawal Energy

S.No Name Roll .No Stream
1.  Abhishek Jain  M22CI051 Environmental Engineering
2.  Abhishek Kumar  M22CI052 Environmental Engineering
3.  Avadhoota Manideep  M22CI053 Environmental Engineering
4.  Dipsubha Deb  M22CI054 Environmental Engineering
5.  Sundari Manoj  M22CI057 Environmental Engineering
6. Deep Ratilal Gaudani  M22CI058 Environmental Engineering
7. Deepanshu  M22CI059 Environmental Engineering
8. Saurabh  M22CI060 Environmental Engineering
9. Janhavi sharma  M22CI002 Energy
10. Lokesh Meena  M22CI003 Energy
11. Mehendra Kumar Rai  M22CI004 Energy
12. Sumit Devidas Kale  M22CI005 Energy
13. Shruthi Verma  M22CI007 Energy
14. Ratul Panja  M22CI009 Energy
15. Shailendra Chauhan  M22CI010 Energy

S.No Name Roll .No Stream
1.  Ajay Bharath Rathi  M21CI051  Environmental Engineering
2.  Ashish Kumar  M21CI053  Environmental Engineering
3.  Bhopender Singh Chundawat  M21CI054  Environmental Engineering
4.  Sayan Banerjee  M21CI057  Environmental Engineering
5.  Uma Varshney  M21CI058  Environmental Engineering
6. Vijesh Prajapat  M21CI059  Environmental Engineering
7. Vikas Meena  M21CI060  Environmental Engineering
8. Vishal Tak  M21CI061  Environmental Engineering
9. Tej Sushant Kulkarni  M21CI064  Environmental Engineering
10. Abhimanyu Dhyani  M21CI001 Energy
11. Mohammed Hatim Khan  M21CI005 Energy
12. Mohsin Jamil Md Nasir  M21CI007 Energy
13. Alok Verma  M21CI008 Energy
14. Ahsan Ul Haq  M21CI010 Energy

S.No Name Roll .No Stream
1.  Amar Kumar  M20CI052  Environmental Engineering
2.  David Konwar  M20CI055  Environmental Engineering
3.  Kartik Sharma  M20CI058  Environmental Engineering
4.  Surendra Kumar  M20CI062  Environmental Engineering
5.  Ankit Kumar Maurya  M20CI053  Environmental Engineering
6. Aman Kumar Meena  M20CI051  Environmental Engineering
7. Niketa Kumari  M20CI060  Environmental Engineering
8. Md Mustafa Ali  M20CI059  Environmental Engineering
9. Rampunit Kumar  M20CI061  Environmental Engineering
10. Dhanya Shah  M20CI056  Environmental Engineering
11. Jahnavi Saggurthi  M20CI057  Environmental Engineering
12. Deepak Manihar  M20CI002  Energy
13. Kandukuri Venkata Subrahmanya Srimukh Babu  M20CI003  Energy
14. Arya P S  M20CI012  Energy
15. Ravi  Kumar  M20CI005  Energy
16. Pallavi Sikha  M20CI004  Energy
17. Shailesh Bagde  M20CI007  Energy
18. Shivanshu Shekhar  M20CI008  Energy
19. Deepak Manihar  M20CI002  Energy